Svatomartinský
dobročinný běh

pro milovníky výzev, piva a martinské husy

Sportovně společenská dobročinná akce pro běžce i neběžce a jejich rodiny. Trasy a program pro děti, rodiny i dospělé, pro mladší i starší, pro zdatné i méně zdatné.

Vážení a milí příznivci Krumlovské jedenáctky,

s politováním oznamujeme, že se letošní Svatomartinský dobročinný běh v neděli 8. listopadu 2020 neuskuteční. Vzhledem k situaci ohledně epidemie koronaviru nejsme schopni uspořádat akci tak, abychom splnili veškerá opatření a zároveň si akci společně užili. Děkujeme vám všem, běžcům, partnerům akce, dobrovolníkům za spolupráci a projevenou důvěru. Budeme se těšit na příští ročník K11.

Co když jsem se již zaregistroval/a?

Trasu K11 si ale můžete i letos zažít na vlastní kůži!

Více informací

Děkujeme za pochopení,
tým K11

Virtuální startovné

8. 11. 2020 | Restaurace Na Hrázi, rybník na Horní Bráně

Pod záštitou starosty města Český Krumlov, Mgr. Dalibora Cardy

Koho a jak podpořím svou účastí?

První oficiální ročník v roce 2019 byl věnován na podporu sociální služby Osobní asistence , která ve městě již 10 let pomáhá dětem se zdravotním postižením a seniorům. Osobní asistenci provozuje obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov, o.p.s. Osobní asistence pomáhá všude tam, kde je potřeba – v domácnosti, ve škole, při volnočasových aktivitách, při doprovodech k lékaři…

Osobní asistenci můžete podpořit:

Osobní asistence

Nebuď jinde, poběž s Linde!


 • start od 10:01

 • cca 1 km (2 - 5 let, 6 - 10 let) / cca 2 km (11 – 17 let)

 • od 2 do 17 let
 • kapacita nebude omezena
 • startovné 50 kč/dítě (při online registraci)


 • start od 12:11

 • cca 11 km

 • od 18 let
 • pro ženy i muže, starší i mladší, zdatné i méně zdatné běžce
 • individuální – cca 11 km / štafeta dvojic – 2× 5,5 km
 • startovné:
  • základní individuální: 320 Kč (věk 60+: 170 Kč)
  • základní pro štafetu: 230 Kč/závodník (věk 60+: 130 Kč/závodník)