Pravidla, ceny a program

K 11 je sportovně společenská dobročinná akce, při které chceme nejen sportovat, podpořit dobrou věc, ale chceme se také bavit. A tomu je uzpůsoben i program akce.

 • Rodinný běh LINDE

  pro děti a mládež od 2 do 15 let a jejich blízké

  „Nebuď jinde, poběž s Linde!“

  • Start: 10:01 (kategorie 2-5 let, další kategorie startují s časovým odstupem cca 15 min.)
  • Trasa: cca 1 km (pro věkové kategorie 2 - 5 let, 6 - 10 let), tedy jeden okruh, a cca 2 km (pro věkovou kategorii 11 – 15 let) – tj. 2 okruhy
  Rodinný běh LINDE

  Kapacita běhu nebude omezena.

  Rodinného běhu se mohou zúčastnit děti a mládež ve věku od 2 do 15 let a jejich blízcí.

  Pro děti budou připraveny drobné odměny, medaile, diplomy, na místě budou k dispozici nejrůznější atrakce pro mladší i starší (jízda na poníkovi, aquazorbing, vojenská či hasičská technika,…).

  Cena startovného: 50 Kč za dítě (cena platí pouze v případě on-line registrace)

  Prosíme ale o on-line registraci do 4. 11. 2022, do 23:59 hodin

  Na rodinný běh je možné se zaregistrovat i na místě v den konání akce (od 8:45 do 9:40 hodin). Upozorňujeme však, že bez on-line registrace bude startovné činit 100 Kč za dítě.

  Placení startovného na rodinný běh proběhne až na místě při vyzvednutí startovního balíčku.

  Startovní balíček a startovní číslo bude možné si vyzvednout na místě konání akce od 8:45 do 9:40. Zde bude možné zakoupit i dětská běžecká trička K11.

  Po on-line registraci obdržíte do 7 pracovních dnů více informací na vámi uvedený mail.

 • K 11 – BĚH NA 11 KM

  od 16 let

  • Start: 12:11
  • Trasa: cca 11 km
  Běh K11

  Jednotlivci i štafeta

  Hlavní běh startuje ve 12:11 hodin. Běh je určen pro všechny zájemce od 16 let věku. Běžci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem rodičů.

  Můžete běžet celých 11 km, nebo ve dvojici štafetu (tj. 2× 5,5 km). Štafeta může být složena zcela libovolně, z mužů, žen, či smíšená. Od roku 2021 je pak možná i firemní štafeta.

  Na hlavní běh je nutná on-line registrace Registrace jsou otevřeny od 1. 6. 2022 do 4. 11. 2022 do 23:59 hodin. Do 31. 8. 2022 jsou registrace levnější! Viz ceny startovného.

  Kapacita hlavního běhu je omezena na 250 běžců! V případě vyprodání registrací, může být on-line registrace ukončena ještě před 4. 11. 2022.

  Po on-line registraci obdržíte do 7 pracovních dnů více informací a výzvu k zaplacení startovného dle objednávky na vámi uvedený mail včetně pokynů k platbě dle vaší registrace.

  Startovní balíček a startovní číslo si budete moci vyzvednout na místě konání akce od 8:45 do 11:30 hodin.

 • Firemní štafeta

  Hlavní běh K11 zpestří jako obvykle štafetový běh pro dvojice. Nově budou soutěžit i firemní štafety – dvojice.

  Podpořte vaše kolegy/zaměstnance v aktivitě, kterou mají rádi. Vaše firma bude vidět a vaše startovné zajistí konkrétní pomoc seniorům a dětem se zdravotním postižením, kteří potřebují Osobní asistenci.

  Firemní štafeta - startovné: 2080 Kč za tým (2 osoby) = 4 hodiny Osobní asistence
  Jedna organizace může přihlásit max. 5 týmů.

  Celé startovné z firemní štafety je dar ve prospěch Osobní asistence! Každá firemní štafeta umožní zajistit navíc 4 hodiny asistence lidem ve vašem okolí!

  Na částku rovnající se startovnému vám bude vystavena darovací smlouva..

  Kromě daňového zvýhodnění získá každá organizace, která se zapojí do firemní štafety:

  • Logo (vč. odkazu na web) bude umístěno mezi partnery K11 v sekci „Podpořili Osobní asistenci firemní štafetou“
  • Obdobně bude organizace propagována na dalších místech (tiskové zprávy, články, periodikum zpravodaj, plakát s partnery akce na místě konání ad.)
  • V případě zájmu je možné dále propagovat organizaci v místě konání akce (vlastní banner, letáky v info stánku)

  Své týmy můžete podpořit firemními tričky nebo zakoupit trička s logem K11.

 • Zvláštní pravidla běhu K11

  Po doběhnutí do cíle je možné zcela zdarma☺:

  1. vypít lahodnou malou krumlovskou jedenáctku (není podmínkou),
  2. vykoupat se v hornobránském rybníku (v případě, že tak neučiníte, přičte se vám k vašemu cílovému běžeckému času 1 minuta, v případě štafety platí penalizace 30 sekund za každého běžce)

  Posezení s martinskou husou:

  • V průběhu akce bude v restauraci připraveno posezení s martinskou husou. Chcete-li se přidat, využijte rezervaci při on-line registraci (cena 450 Kč zahrnuje místo v restauraci a hlavní chod). Upozorňujeme však, že nabídka platí pouze do vyprodání. U on-line registrace Rodinného běhu není možné přímo objednat martinskou husu - pokud máte i vy jako účastníci rodinného běhu zájem o martinské posezení, je nutné nás kontaktovat na info@krumlovska11.cz.
  • Kapacita restaurace je omezena a martinská husa se proto bude podávat mezi 12:15 a 16:00 h.
  • Po celou dobu akce zde bude stánek „Polévka, která pomáhá“. Nejen že si pochutnáte na lahodné polévce, ale i přispějete na dobrou věc. Výtěžek poputuje na Osobní asistenci.

  Zázemí, start a cíl:

  Základní zázemí tvoří Restaurace a penzion Na Hrázi a přilehlé okolí hornobránského rybníku.

  K dispozici budou pro běžce převlékárny, toalety, úschovna, v případě potřeby i sprcha.

  Veškerý zisk z akce jde na dobročinné účely, což je umožněno výraznou podporou řady firem i dobrovolníků a samozřejmě i díky každému platícímu běžci/účastníkovi K11.

  Kromě své účasti můžete podpořit Osobní asistenci i prostřednictvím:

  npm
  • Daru při on-line registraci.
  • Virtuálního startovného (libovolné, např. 520,- = 1 hodina Osobní asistence) v případě, že nechcete/nemůžete běžet. Neběžíte, ale podpoříte Osobní asistenci. Děkujeme. Také se jedná o dar, na který vám v případě zájmu vystavíme potvrzení pro daňové zvýhodnění.
  • Zakoupením běžeckého trička při on-line registraci i na místě v den konání akce – část výtěžku z prodeje triček je součástí veřejné sbírky na podporu Osobní asistence (z ceny trička jde v průměru cca 40% ceny na dobročinné účely). Dětská trička je možné zakoupit pouze v době konání akce.
   Černé tričko Černé tričko Fialové (dámské) tričko Zelené (pánské) tričko
  • Vložením hotovosti do zapečetěných kasiček na místě konání akce.
  • Zapojením do firemní štafety.
  • Zapojením se do akce Běhej po celý rok

  Ostatní pravidla pro běžce/účastníky:

  • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
  • Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
  • Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
  • Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
  • Organizátor si vyhrazuje právo změn v programu, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
  • Upozorňujeme, že na akci dochází k pořizování obrazových záznamů (foto, video) pro potřeby Organizátora a propagace akce.

Cena startovného K 11:

Ve výjimečných případech a po předchozí domluvě se lze na hlavní běh registrovat až na místě, ale cena za registraci je pak 600 Kč. Děkujeme za pochopení.