Pravidla, ceny a program

K 11 je sportovně společenská dobročinná akce, při které chceme nejen sportovat, podpořit dobrou věc, ale chceme se také bavit. A tomu je uzpůsoben i program akce.

Rodinný běh LINDE

pro děti a mládež od 2 do 17 let a jejich blízké

„Nebuď jinde, poběž s Linde!“

 • Start: 10:01
 • Trasa: cca 1 km (pro věkové kategorie 2 - 5 let, 6 - 10ti let), tedy jeden okruh, a cca 2 km (pro věkovou kategorii 11 – 17 let) – tj. 2 okruhy
Rodinný běh LINDE

Kapacita běhu nebude omezena.

Rodinného běhu se mohou zúčastnit děti a mládež ve věku od 2 do 17ti let a jejich blízcí.

Pro děti budou připraveny drobné odměny, na místě budou k dispozici nejrůznější atrakce pro mladší i starší (jízda na poníkovi, aquazorbink, vojenská či hasičská technika,…).

Cena startovného: 50 Kč za dítě (cena platí pouze v případě on-line registrace)

Prosíme ale o on-line registraci do 31. 10. 2021, do 23:59 hodin

V případě on-line registrace činí snížené startovné 50 Kč za dítě. Na rodinný běh je možné se zaregistrovat i na místě v den konání akce (od 8:45 do 9:40 hodin). Upozorňujeme však, že bez on-line registrace bude registrace na místě činit 100 Kč za dítě.

Placení startovného na rodinný běh proběhne až na místě při vyzvednutí startovního balíčku.

Startovní balíček a startovní číslo bude možné si vyzvednout na místě konání akce od 8:45 do 9:40. Zde bude možné zakoupit i dětská běžecká trička K11.

Po on-line registraci obdržíte do 3 pracovních dnů více informací na vámi uvedený mail.

K 11 – BĚH NA 11 KM

od 18 let

 • Start: 12:11
 • Trasa: cca 11 km
Běh K11

Jednotlivci i štafeta

Hlavní běh startuje ve 12:11 hodin. Běh je určen pro všechny zájemce od 18ti let věku.

Můžete běžet celých 11 km, nebo ve dvojici štafetu (tj. 2× 5,5 km). Štafeta může být složena zcela libovolně, z mužů, žen, smíšená…

Na hlavní běh je nutná on-line registrace! (do 31. 10. 2021 do 23:59 hodin)

Kapacita hlavního běhu je omezena na 150 běžců! V případě vyprodání registrací, může být on-line registrace ukončena ještě před 31. 10. 2021.

Po on-line registraci obdržíte do 3 pracovních dnů více informací a výzvu k zaplacení startovného dle objednávky na vámi uvedený mail včetně pokynů k platbě dle vaší registrace. Placení startovného musí proběhnout do 4 dnů od obdržení výzvy k zaplacení dle vaší objednávky. V případě, kdy nebude platba připsána na účet v tomto termínu, registrace propadá.

Startovní balíček a startovní číslo si budete moci vyzvednout na místě konání akce od 8:45 do 11:30 hodin (u Rodinného běhu do 9:40 hodin).

Cena startovného K 11:


Zvláštní pravidla běhu K11:

 1. Po doběhnutí do cíle je možné zcela zdarma☺:
 2. vypít lahodnou malou krumlovskou jedenáctku (v případě, že tak neučiníte, přičte se k vašemu cílovému běžeckému času 30 sekund).
 3. vykoupat se v hornobránském rybníku (v případě, že tak neučiníte, přičte se vám k vašemu cílovému běžeckému času 1 minuta, v případě štafety stačí pro nezapočítání minutové penalizace koupel jednoho z členů štafety)

Posezení s martinskou husou:

 • V průběhu akce bude v restauraci připraveno posezení s martinskou husou. Chcete-li se přidat, využijte rezervaci při on-line registraci (cena 310 Kč zahrnuje místo v restauraci, polévku a hlavní chod). Upozorňujeme však, že nabídka platí pouze do vyprodání. U on-line registrace Rodinného běhu není možné přímo objednat i martinské menu. Pokud máte i vy jako účastníci rodinného běhu zájem o martinské menu, je nutné nás kontaktovat na info@krumlovska11.cz .
 • Kapacita restaurace je omezena a martinské menu se proto bude podávat mezi 12:15 a 16:00 h.

Zázemí, start a cíl:

Základní zázemí tvoří Restaurace na Hrázi a přilehlé okolí hornobránského rybníku.

K dispozici budou pro běžce převlékárny, toalety, sprchy přímo v Restauraci a penzionu na Hrázi. V Přídolí bude na běžce čekat občerstvovací stanice.

Veškerý zisk z akce jde na dobročinné účely, což je umožněno výraznou podporou řady firem i dobrovolníků a samozřejmě i díky každému platícímu běžci/účastníkovi K11.

Kromě své účasti můžete podpořit Osobní asistenci i prostřednictvím:

 • daru při on-line registraci (zde vám bude v případě zájmu vystaveno potvrzení o daru pro daňové zvýhodnění)
 • virtuálního startovného (300,-) přes portál darujme  (to v případě, že nechcete/nemůžete běžet). V tomto případě se jedná o dar, na který vám též v případě zájmu vystavíme potvrzení pro daňové zvýhodnění). Neběžíte, ale podpoříte Osobní asistenci. Děkujeme.)
 • daru přes portál darujme (to v případě, že nechcete běžet, i zde můžete obdržet potvrzení o daru pro daňové zvýhodnění)
 • zakoupením běžeckého trička (možno při on-line registraci na K11 i na místě v den konání akce) – část výtěžku z prodeje triček je součástí veřejné sbírky na podporu Osobní asistence (z ceny trička jde v průměru cca 40% ceny na dobročinné účely). Dětská trička je možné zakoupit pouze v době konání akce.
  Černé tričko Černé tričko
 • vložením hotovosti do zapečetěných kasiček na místě konání akce.

Ostatní pravidla pro běžce/účastníky:

 • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 • Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
 • Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
 • Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 • Organizátor si vyhrazuje právo změn v programu, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 • Upozorňujeme, že na akci dochází k pořizování obrazových záznamů (foto, video) pro potřeby Organizátora a propagace akce.