Pravidla, ceny a program

K 11 je sportovně společenská dobročinná akce, při které chceme nejen sportovat, podpořit dobrou věc, ale chceme se také bavit. A tomu je uzpůsoben i program akce.

 • Rodinný běh LINDE

  pro děti a mládež od 2 do 17 let a jejich blízké

  „Nebuď jinde, poběž s Linde!“

  • Start: 10:01
  • Trasa: cca 1 km (pro věkové kategorie 2 - 5 let, 6 - 10 let), tedy jeden okruh, a cca 2 km (pro věkovou kategorii 11 – 17 let) – tj. 2 okruhy
  Rodinný běh LINDE

  Kapacita běhu nebude omezena.

  Rodinného běhu se mohou zúčastnit děti a mládež ve věku od 2 do 17 let a jejich blízcí.

  Pro děti budou připraveny drobné odměny, na místě budou k dispozici nejrůznější atrakce pro mladší i starší (jízda na poníkovi, aquazorbing, vojenská či hasičská technika,…).

  Cena startovného: 50 Kč za dítě (cena platí pouze v případě on-line registrace)

  Prosíme ale o on-line registraci do 31. 10. 2021, do 23:59 hodin

  Na rodinný běh je možné se zaregistrovat i na místě v den konání akce (od 8:45 do 9:40 hodin). Upozorňujeme však, že bez on-line registrace bude startovné činit 100 Kč za dítě.

  V případě on-line registrace činí snížené startovné 50 Kč za dítě. Na rodinný běh je možné se zaregistrovat i na místě v den konání akce (od 8:45 do 9:40 hodin). Upozorňujeme však, že bez on-line registrace bude registrace na místě činit 100 Kč za dítě.

  Placení startovného na rodinný běh proběhne až na místě při vyzvednutí startovního balíčku.

  Startovní balíček a startovní číslo bude možné si vyzvednout na místě konání akce od 8:45 do 9:40. Zde bude možné zakoupit i dětská běžecká trička K11.

  Po on-line registraci obdržíte do 3 pracovních dnů více informací na vámi uvedený mail.

 • K 11 – BĚH NA 11 KM

  od 18 let

  • Start: 12:11
  • Trasa: cca 11 km
  Běh K11

  Jednotlivci i štafeta

  Hlavní běh startuje ve 12:11 hodin. Běh je určen pro všechny zájemce od 18 let věku. Zúčastnit se mohou i mladší běžci pouze se souhlasem rodičů.

  Můžete běžet celých 11 km, nebo ve dvojici štafetu (tj. 2× 5,5 km). Štafeta může být složena zcela libovolně, z mužů, žen, či smíšená.

  Na hlavní běh je nutná on-line registrace do 31. 10. 2021 do 23:59 hodin.

  Kapacita hlavního běhu je omezena na 150 běžců! V případě vyprodání registrací, může být on-line registrace ukončena ještě před 31. 10. 2021.

  Po on-line registraci obdržíte do 3 pracovních dnů více informací a výzvu k zaplacení startovného dle objednávky na vámi uvedený mail včetně pokynů k platbě dle vaší registrace.

  Startovní balíček a startovní číslo si budete moci vyzvednout na místě konání akce od 8:45 do 11:30 hodin.

 • Firemní štafeta

  Hlavní běh K11 letos zpestří jako obvykle štafetový běh pro dvojice. Nově budou soutěžit i firemní štafety – dvojice.

  Podpořte vaše kolegy/zaměstnance v aktivitě, kterou mají rádi. Vaše firma bude vidět a vaše startovné zajistí konkrétní pomoc seniorům a dětem se zdravotním postižením, kteří potřebují Osobní asistenci.

  Firemní štafeta - startovné: 2040 Kč za tým (2 osoby) = 4 hodiny Osobní asistence
  Jedna organizace může přihlásit max. 5 týmů.

  Celé startovné z firemní štafety je dar ve prospěch Osobní asistence! Každá firemní štafeta umožní zajistit navíc 4 hodiny asistence lidem ve vašem okolí!

  Na částku rovnající se startovnému vám bude vystavena darovací smlouva. Letos si můžete díky legislativní úpravě více snížit daňový základ, viz http://icos.krumlov.cz/w/danove-zvyhodneni- darci-259/.

  Kromě daňového zvýhodnění získá každá organizace, která se zapojí do firemní štafety:

  • Logo (vč. odkazu na web) bude umístěno mezi partnery K11 v sekci „Podpořili Osobní asistenci firemní štafetou“
  • Obdobně bude organizace propagována na dalších místech (tiskové zprávy, články, periodikum zpravodaj, plakát s partnery akce na místě konání ad.)
  • V případě zájmu je možné dále propagovat organizaci v místě konání akce (vlastní banner, letáky v info stánku)

  Své týmy můžete podpořit firemními tričky nebo zakoupit trička s logem K11.

 • Zvláštní pravidla běhu K11

  Po doběhnutí do cíle je možné zcela zdarma☺:

  1. vypít lahodnou malou krumlovskou jedenáctku (není podmínkou),
  2. vykoupat se v hornobránském rybníku (v případě, že tak neučiníte, přičte se vám k vašemu cílovému běžeckému času 1 minuta, v případě štafety platí penalizace 30 sekund za každého běžce)

  Posezení s martinskou husou:

  • V průběhu akce bude v restauraci připraveno posezení s martinskou husou. Chcete-li se přidat, využijte rezervaci při on-line registraci (cena 310 Kč zahrnuje místo v restauraci a hlavní chod). Upozorňujeme však, že nabídka platí pouze do vyprodání. U on-line registrace Rodinného běhu není možné přímo objednat i martinské menu - pokud máte i vy jako účastníci rodinného běhu zájem o martinské posezení, je nutné nás kontaktovat na info@krumlovska11.cz.
  • Kapacita restaurace je omezena a martinská husa se proto bude podávat mezi 12:15 a 16:00 h.
  • Po celou dobu akce zde bude stánek „Polévka, která pomáhá“. Nejen že si pochutnáte na lahodné polévce, ale i přispějete na dobrou věc. Výtěžek poputuje na Osobní asistenci.

  Zázemí, start a cíl:

  Základní zázemí tvoří Restaurace na Hrázi a přilehlé okolí hornobránského rybníku.

  K dispozici budou pro běžce převlékárny, toalety, sprchy přímo v Restauraci a penzionu Na Hrázi. V Přídolí bude na běžce čekat občerstvovací stanice.

  Veškerý zisk z akce jde na dobročinné účely, což je umožněno výraznou podporou řady firem i dobrovolníků a samozřejmě i díky každému platícímu běžci/účastníkovi K11.

  Kromě své účasti můžete podpořit Osobní asistenci i prostřednictvím:

  • Daru při on-line registraci.
  • Virtuálního startovného (300,-) v případě, že nechcete/nemůžete běžet. Neběžíte, ale podpoříte Osobní asistenci. Děkujeme. Také se jedná o dar, na který vám v případě zájmu vystavíme potvrzení pro daňové zvýhodnění.
  • Zakoupením běžeckého trička při on-line registraci i na místě v den konání akce – část výtěžku z prodeje triček je součástí veřejné sbírky na podporu Osobní asistence (z ceny trička jde v průměru cca 40% ceny na dobročinné účely). Dětská trička je možné zakoupit pouze v době konání akce.
   Černé tričko Černé tričko
  • Vložením hotovosti do zapečetěných kasiček na místě konání akce.
  • Zapojením do firemní štafety.

  Ostatní pravidla pro běžce/účastníky:

  • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
  • Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
  • Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
  • Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
  • Organizátor si vyhrazuje právo změn v programu, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
  • Upozorňujeme, že na akci dochází k pořizování obrazových záznamů (foto, video) pro potřeby Organizátora a propagace akce.

Cena startovného K 11: