Svatomartinský
dobročinný běh

Sportovně společenská dobročinná akce pro běžce i neběžce a jejich rodiny. Trasy a program pro děti, rodiny i dospělé, pro mladší i starší, pro zdatné i méně zdatné.

pravidla a ceny

Výsledky posledního ročníku

13. 11. 2022 | Restaurace Na Hrázi, rybník na Horní Bráně

Ve spolupráci s městem Český Krumlov a městysem Přídolí

Koho a jak podpořím svou účastí?

Výtěžek ze závodu je věnován na podporu sociální služby Osobní asistence, která již od roku 2008 pomáhá v Č. Krumlově a okolí dětem se zdravotním postižením a seniorům. Osobní asistenci provozuje obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov, o.p.s. Osobní asistence pomáhá všude tam, kde je potřeba – v domácnosti, ve škole, při volnočasových aktivitách, při doprovodech k lékaři, …

Osobní asistenci můžete podpořit:

Osobní asistence

Nebuď jinde, poběž s Linde!


 • start od 10:01

 • cca 1 km (2 - 5 let, 6 - 10 let) / cca 2 km (11 – 15 let)

 • od 2 do 15 let
 • kapacita nebude omezena
 • startovné 50 kč/dítě (při online registraci)


 • start od 12:11

 • cca 11 km

 • od 16 let
 • pro ženy i muže, starší i mladší, zdatné i méně zdatné běžce
 • individuální – cca 11 km / štafeta dvojic – 2× 5,5 km
 • startovné:
  • základní individuální: 450 Kč (věk 60+: 225 Kč)
  • základní pro štafetu: 300 Kč/závodník (věk 60+: 200 Kč Kč/závodník)
  • firemní štafeta: 2080 Kč/dvojice
  • více k cenám v pravidlech K11