Pravidla, ceny a program

K 11 je sportovně společenská dobročinná akce, při které chceme nejen sportovat, podpořit dobrou věc, ale chceme se také bavit. A tomu je uzpůsoben i program akce.

Rodinný běh LINDE

pro děti a mládež od 2 do 17 let a jejich blízké

„Nebuď jinde, poběž s Linde!“

 • Start: 10.01
 • Trasa: cca 1 km
Rodinný běh LINDE

Kapacita běhu nebude omezena.

Rodinného běhu se mohou zúčastnit děti a mládež ve věku od 2 do 17ti let a jejich blízcí.

Pro děti budou připraveny drobné odměny, na místě budou k dispozici nejrůznější atrakce pro mladší i starší.

Cena startovného: 50 Kč za dítě (platí pouze v případě on-line registrace)

Prosíme ale o on-line registraci do 3.11., do 23:59 hodin

V případě on-line registrace činí snížené startovné 50 Kč za dítě. Na rodinný běh je možné se zaregistrovat i na místě v den konání akce (od 8:45 do 9:40 hodin). Upozorňujeme však, že bez on-line registrace bude registrace na místě činit 100 Kč za dítě.

Placení startovného na rodinný běh proběhne až na místě při vyzvednutí startovního balíčku.

Startovní balíček a startovní číslo bude možné si vyzvednout na místě konání akce od 8:45 do 9:40. Zde bude možné zakoupit i dětská běžecká trička K11.

Po on-line registraci obdržíte do 3 pracovních dnů více informací na vámi uvedený mail.

K 11 – BĚH NA 11 KM

od 18 let

 • Start: 12:01
 • Trasa: cca 11 km
Běh K11

Jednotlivci i štafeta

Hlavní běh startuje ve 12.01 hodin. Běh je určen pro všechny zájemce od 18ti let věku.

Můžete běžet celých 11 km, nebo ve dvojici štafetu (tj. 2× 5,5 km). Štafeta může být složena zcela libovolně, z mužů, žen, smíšená…

Na hlavní běh je nutná on-line registrace! (do 3.11. do 23:59 hodin)

Kapacita hlavního běhu je omezena na 90 běžců! V případě vyprodání registrací, může být on-line registrace ukončena ještě před 3. 11. 2019.

Po on-line registraci obdržíte do 3 pracovních dnů více informací a výzvu k zaplacení startovného dle objednávky na vámi uvedený mail včetně pokynů k platbě dle vaší registrace. Placení startovného musí proběhnout do 4 dnů od obdržení výzvy k zaplacení dle vaší objednávky. V případě, kdy nebude platba připsána na účet v tomto termínu, registrace propadá.

Startovní balíček a startovní číslo si budete moci vyzvednout na místě konání akce od 8:45 do 11:30 hodin (u Rodinného běhu do 9:40 hodin).

Cena startovného K 11:

 • Běh k 11 – jednotlivec (věk 18 až 59 let) – 11 km: 290 Kč
 • Běh k 11 – jednotlivec (věk 60+) – 11 km: 160 Kč
 • Běh k 11 – štafeta (věk 18 až 59 let) – 5,5 km: 220 Kč
 • Běh k 11 – štafeta (věk 60+) – 5,5 km: 120 Kč

Zvláštní pravidla běhu K11:

 1. Po doběhnutí do cíle je možné zcela zdarma☺:
 2. vypít lahodnou malou krumlovskou jedenáctku (v případě, že tak neučiníte, přičte se k vašemu cílovému běžeckému času 30 sekund). Chlazená krumlovská jedenáctka bude ostatně pro běžce k dispozici zdarma nejen v cíli.
 3. vykoupat se v hornobránském rybníku (v případě, že tak neučiníte, přičte se vám k vašemu cílovému běžeckému času 1 minuta, v případě štafety stačí pro nezapočítání minutové penalizace koupel jednoho z členů štafety)

Posezení s martinskou husou:

 • Po slavnostním vyhlášení výsledků K11 bude v restauraci připraveno posezení s martinskou husou. Chcete-li se přidat, využijte rezervaci při on-line registraci (cena 250 Kč zahrnuje místo v restauraci, polévku a hlavní chod). Upozorňujeme však, že nabídka platí pouze do vyprodání. Kapacita restaurace je omezena na 40 míst/menu.
 • Předpokládaný začátek posezení: cca 14.30 hodin

Zázemí, start a cíl:

Základní zázemí tvoří Restaurace na Hrázi a přilehlé okolí hornobránského rybníku.

K dispozici budou pro běžce převlékárny, toalety, sprchy i pivo krumlovská jedenáctka zdarma

Upozorňujeme, že se jedná o dobročinnou akci na podporu Osobní asistence, v ceně startovného ale není zahrnut žádný dar (cena startovného pokrývá pouze nezbytné náklady na běh/akci).

Podpořit Osobní asistenci můžete prostřednictvím:

 • daru při on-line registraci (zde vám bude v případě zájmu vystaveno potvrzení o daru pro daňové zvýhodnění)
 • daru přes portál darujme (to v případě, že nechcete běžet, i zde můžete obdržet potvrzení o daru pro daňové zvýhodnění)
 • zakoupením běžeckého trička (možno při on-line registraci na K11 i na místě v den konání akce) – část výtěžku z prodeje triček je součástí veřejné sbírky na podporu Osobní asistence (z ceny trička jde v průměru cca 40% ceny na dobročinné účely). Dětská trička je možné zakoupit pouz konání akce.
 • vložením hotovosti do zapečetěných kasiček na místě konání akce.

Ostatní pravidla pro běžce/účastníky:

 • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 • Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
 • Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
 • Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 • Organizátor si vyhrazuje právo změn v programu, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 • Upozorňujeme, že na akci dochází k pořizování obrazových záznamů (foto, video) pro potřeby Organizátora a propagace akce.