Kontakty

Kontaktní osoby:

Magdaléna Zronková,
ICOS Český Krumlov, organizace, registrace

tel.: 605 215 882
mail: info@krumlovska11.cz

Květa Škrabalová,
ICOS Český Krumlov, organizace, propagace

tel.: 774 292 622
mail: skrabalova@latran.cz

Přípravný zakládající výbor Krumlovské 11:

 • Míra Březina,
  marketing, atrakce pro děti
 • Mgr. Martin Hák,
  místostarosta města
 • Mgr. Josef Haláček,
  ředitel ZŠ T.G.Masaryka
 • MUDr. Jiří Klosse,
  zastupitel města a primář Nemocnice ČK
 • Eva Pardoe,
  propagace
 • Mgr. Jakub Průcha,
  vedoucí Pedagogicko psychologické poradny ČK a vítěz nultého ročníku K11
 • Mgr. Radim Rouče,
  tajemník MěÚ
 • Mgr. Květa Škrabalová,
  koordinátorka akce
 • Magdaléna Zronková,
  koordinátorka akce, registrace
 • Tomáš Zunt,
  ředitel ICOS Český Krumlov, o.p.s.